Udstyr

UDSTYR

Du behøver ikke nødvendigvis at vide hvilket udstyr, der er behov for på projektet. Som specialister rådgiver og afklarer vi sammen med dig, hvilke behov og løsninger, der er for at få projektet sikkert i mål. Vi har en række avancerede instrumenter og sensorer til rådighed, uanset hvilke data du har brug for.

Vores moniteringsudstyr kan hjælpe med at afklare en række forhold, uanset om man vil dokumentere grundvandsstand eller stigning i grundvandsspejl, sætninger, støj eller vibrationer i forbindelse med byggeri- og anlægsprojekter.

Lad os monitere projektet fra start til slut, så du kender forholdene og har mulighed for at korrigere dem ud fra konkret viden og dokumentation.

VORES ERFARING OG KENDSKAB HJÆLPER DIG I MÅL

Vi har mange års erfaring fra traditionel sætningsmåling og grundigt kendskab til markedets mest avancerede udstyr. Selv under de mest krævende forhold opfylder vi de skrappeste krav til målingerne. Vi anvender fuldautomatiske totalstationer og nivelleringsinstrumenter, som kontinuerligt eller i fastlagte intervaller måler til fastmonterede prismer eller stadier. Hertil kan der tilknyttes forskellige instrumenter og udstyr, som fx inklinometer, vejrstationer, videoovervågning eller andre geotekniske sensorer, vi har til rådighed.

Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere.

Totalstation

Vi anvender fuldautomatiske totalstationer, som kontinuerligt eller i fastlagte intervaller måler til fastmonterede prismer og/eller stadier.

Inklinometer

Med måleinstrumentet, inklinometer, kan vi levere data om hældninger på jord eller strukturer.

Extensometer

Extensometeret måler den langsgående forskydning i en sektion i et borehul til en gaugeable position på et målehoved.

Tiltmeter

Tiltmeter måler afvigelser i vertikale strukturer, som fx vægge, facader eller lignende.

Load cells

Load cells bruges ved måling af ankerbelastninger.

Strain gauges

Med sensorerne, Strain Gauges, måler vi belastningen på afstivninger og lignende.

Grundvand

Har du behov for at kende grundvandsstanden, eller hvilke stigninger i grundvandsspejlet, der kan forventes i et specifikt område?

Vi har mulighed for lave registrering af grundvandsparametre over et ønsket tidsrum, og vi skræddersyr naturligvis præsentationen af måledata efter dine specifikke krav.

 

Liquid levelling

Med et flydende nivelleringssystem måler vi de lodrette bevægelser af bygninger og konstruktioner.

Crack meter

Crack meter anvendes til højpræcisionsmålinger af revner eller byggeribaserede fuger.