Hvad koster rådgivning?

Hvad koster vores
rådgivning og løsninger?

En indledende dialog med os er altid gratis. Vi har en stor interesse og faglig passion for monitering og inspektioner, som kan minimere fejl og skader. Ofte er behovet allerede afklaret i udbudsmaterialet, men har du behov for afklaring før udbudsmaterialet udarbejdes, hjælper vi gerne. Vi vil altid gerne høre fra dig, før projektet starter.

Er du allerede i gang, og har brug for en status på, om alt skrider frem, som det skal? Så tager vi også gerne en snak for at finde ud af, hvad behovet på projektet er. Vi har løsninger i alle prisklasser, og guider dig ud fra behov og ønsker. Derfor arbejder vi ikke med faste priser, før vi kender projektet og dets risikofaktorer.