Tunneller

Tunnel & TBM

Vi har godt 36 års erfaring og kompetence til rådighed indenfor tunnel landmålingsopgaver i NATM og TBM tunnel konstruktioner:

 • ​Retningsbestemt landmåling indenfor NATH og TBM tunnel konstruktioner
 • Profil kontrol og nummereret afsætning, tværsnit og indre foring
 • 3D-krydningsmålinger og automatisk monitering
 • 3D-net og kontrolmålinger
 • Geotekniske målinger og instrumentering
 • Destruktive tests af indre foring i tunnel baseret på guideline NDT-TU (i Tyskland kaldet ZFP-TU)
 • Laser scanning.

I begge firmaer er der forskellig hard- og software muligheder tilgængelige specifik til opgaver indenfor tunnel konstruktion:

 • ​Linjeføringslaser til konventionel tunnelføring
 • Motor Laser systems som nemt kan betjenes af minearbejdere uden en landmålers tilstedeværelse
 • Vejledende systemer til kontrol af vejretning
 • TBM vejledningssystemer
 • Softwarepakker til projektering af al relevant data og outputs.

  Kontakt os