Monitoreringsaftale for forsyning

En Monitoreringsaftale for forsyning sikrer præcis overvågning og forvaltning af forsyningsnet, optimerer stabilitet og minimerer risici.

Screening af et område, strækning eller bygningsværker på baggrund af eksisterende beregning

Tolkning af data og udpegning af risikoudsatte områder, strækninger eller bygningsværker med vertikale bevægelser.

Kort afrapportering

Forskellige behov - forskellige moniteringsaftaler

Er du i tvivl om, hvilken type aftale du har brug for?
Så læs om vores monitoreringsaftaler nedenfor:

Basis

Årlig beregning af et område eller strækning.

1 spors beregning ved hjælp af LOS data

Tolkning af data og udpegning af sætningsområder.

Visualisering af bevægelser (kort der viser bevægelser fx i mm/år).

Detaljeret terrænmodel

Premium

Opsætning af reflektorer

Præcis indmåling og baseline

Årlig fysisk vedligeholdelse af reflektorer

1 spors beregning ved hjælp af LOS data

Visualisering af bevægelser (kort der viser bevægelser fx i mm/år).

Sætningsdata eller tidsserier i relativ og absolut størrelse - beregnet for hele områder

Detaljeret terrænmodel

Udbygning af Basic pakken med transformation og aflevering af XML fil med nye koter

Premium +

Opsætning af reflektorer

Præcis indmåling og baseline

Årlig fysisk vedligeholdelse af reflektorer

1 spors beregning ved hjælp af LOS data

Visualisering af bevægelser (kort der viser bevægelser fx i mm/år).

Sætningsdata eller tidsserier i relativ og absolut størrelse - beregnet for hele områder

Detaljeret terrænmodel

Vandstandsberegning rates/millimeter år

Højvandsstatistikker, fremskrivning af oversvømmelsesscenarier.

Support/hotline

Erstatningen for højdefikspunktnettet og kvalitetssikret adgang til opdaterede DVR90 koter. Gør det selv anvendelse af GPS til ledningsregistreringen.

Premium ++

Opsætning af reflektorer

Præcis indmåling og baseline

Årlig fysisk vedligeholdelse af reflektorer

1 spors beregning ved hjælp af LOS data

Visualisering af bevægelser (kort der viser bevægelser fx i mm/år).

Sætningsdata eller tidsserier i relativ og absolut størrelse - beregnet for hele områder

Detaljeret terrænmodel

Vandstandsberegning rates/millimeter år

Højvandsstatistikker, fremskrivning af oversvømmelsesscenarier

Kortlægning af vandveje (Ekstrem regn).

Support/hotline.

Tilkøb: Klimapakken​

  • Terrænmodel ​
  • Vandstand ​
  • Oversvømmelsesscenarier (nu og fremskrivning).​
  • Kortlægning af vandveje (Ekstremregn)