Overvågning af infrastruktur

Infrastrukturen er afgørende for landets sammenhæng, men trues af klimaændringernes ekstreme vejrforhold og menneskelige aktiviteter, der skaber belastninger.

Forøgede risici og ekstremt vejr

Klimaændringer medfører oftere ekstrem nedbør, hvilket øger risikoen for oversvømmelser og skader på infrastruktur som veje og broer, og fører til driftsforstyrrelser og højere vedligeholdelsesomkostninger.

Vi holder øje

Vi overvåger nøje risici forbundet med dårligt konstruerede bygningsværker og naturlige farer som skred og underminering, der kan påvirke jernbaner, broer og veje. Disse risici udgør en alvorlig sikkerhedstrussel, der kan føre til strukturelt kollaps og i værste fald tab af menneske- og dyreliv.

For at håndtere disse udfordringer bruger vi:

  1. Satellitdata til regelmæssig overvågning med opdateringer hver sjette dag.
  2. Permanent installerede sensorer, der løbende leverer realtidsdata.

Denne risikoscreening af infrastruktur som veje, broer og jernbaner muliggør en præcis kortlægning af kritiske zoner og fastlægger behovet for yderligere detaljeret overvågning.

Vi sikrer din sikkerhed

Ved at bruge tilstandsbaseret vedligeholdelse med satellitovervågning forbedrer vi sikkerheden og sparer omkostninger. Denne metode giver realtidsindsigt i infrastrukturens tilstand, så vi kan identificere og håndtere problemer hurtigt.

Intelligent teknologi

Vores intelligente teknologi bruger sensorer til at indsamle løbende data, som vises i grafik og advarsler via specifik software. Dette støtter stikprøveinspektioner og dataanalyse. Formålet er at vedligeholde infrastrukturen, forlænge dens levetid, og forudsige fejl for at spare udgifter og sikre borgernes tryghed.