Overvågning af byggeri og anlæg

Når man følger bevægelserne på en bygning eller et større anlæg, kan det være udfordrende at adskille absolutte og relative bevægelser. Dette skyldes primært et dårligt vedligeholdt net af højdefikspunkter med fejlbehæftede koter grundet sætninger og fysiske flytninger.

Bygninger i bevægelse

De fleste fikspunkter er placeret på bygninger, så hvis bygningen bevæger sig op eller ned , vil fikspunktet følge med og det vil resultere i unøjagtige højdemålinger. Manglende vedligeholdelse af højdefikspunktnettet har ført til store områder uden punkter, hvilket gør det dyrt at få adgang til nøjagtige højdedata relateret til den officielle højdesystem DVR90.

Påvirkning af omgivelserne

Oprettelse og løbende vedligeholdelse og kvalitetssikring af fikspunkter, som danner baseline eller referencerammen på en byggeplads eller omkring et større anlægsarbejde, er afgørende for en problemfri proces for bygherre og landmåler.

Et større bygge- eller anlægsprojekt vil normalt påvirke de nærmeste omgivelser, f.eks. på grund af grundvandssænkning og tung trafik, hvilket kan påvirke koordinaterne og især højden af fikspunkterne.

 

Præcise data

Præcise højdedata er ofte afgørende i projekter inden for byudvikling, klima og infrastruktur. Historien viser at størstedelen af branchens erstatnings- og forsikringssager vedrører fejl på højden.

De kvalitetssikrede "baseline" koordinater skal derfor kontrolleres i projektperioden , og her kan brugen af satellitdata i kombination med radarreflektorer være som et "hawk eye" og advare om behovet for nødvendige kontrolmålinger.

 

Ved at sikre nøjagtig højdedata og fikspunkter:

Får bygherren tryghed i hele processen.

Undgår du unødvendige udgifter og forsinkelser i projektet på grund af fejl i koordinater og koter.

Økonomisk fordelagtig ved tilstandsbaseret vedligeholdelse af referencerammen (fikspunktsnet)