Forudsigelse og forebyggelse gennem Satellitdata

Forudsigelse og forebyggelse gennem Satellitdata

Et nyligt jordskred tæt på Stenungsund i Sverige har vist, at potentielle trusler er nærmere Danmark, end først antaget. Derfor er proaktiv risikohåndtering nødvendig.
Gavn af Monitorering

Weekenden bragte desværre nyheden om et betydeligt jordskred på E6 ved Stenungsund i Sverige. En nyhed, der på mange måder illustrerer vigtigheden af at kunne kortlægge og adressere potentielle risici, før de udvikler sig til store katastrofer.

Hos SMT Nordic anvender vi moderne teknologi til at forebygge potentielle skader på kritisk infrastruktur såsom veje, broer, og jernbaner. Dette kan minimere økonomiske tab ved uforudsete hændelser og i yderste tilfælde redde liv.

Ved at anvende data fra satellitter kan vi observere uregelmæssigheder i både vertikale og horisontale bevægelser med en nøjagtighed på millimeter. I tilfældet med Stenungsund i Sverige var der tale om en sænkning på op til 18 millimeter årligt. Dette er således en vital indikator for potentielle kritiske sætningsområder, der kræver opmærksomhed og intervention.

Jordskredet i Sverige viser betydningen af proaktivitet. Vores screeningsprogram er derfor sammensat, så der kan reageres i tide med forebyggende foranstaltninger. Vi har ved hjælp af machine learning udviklet et screeningsværktøj, der kan stedfæste disse kritiske sætningsområder baseret på præcise InSar-beregninger.

Værktøjet er designet til at udpege specifikke områder, der overvåger mere detaljeret og muliggør løbende monitorering og præcisionsopmåling, ofte med tilknyttet automatisk alarmering. Dette muliggør målrettede monitoreringsløsninger, der kan afdække og adressere risici effektivt.

Gennem brug af avancerede teknologier og dataanalyser er SMT Nordic pionerer inden for forudsigende analyse af infrastrukturskader. Vi tror på, at proaktiv handling, understøttet af præcist og pålideligt data, er vejen frem for at beskytte og bevare vores infrastruktur.