12.000 tons tungt broelement flyttet

12.000 tons tungt broelement flyttes med professionel monitering

Vi overvåger mange projekter – selv broelementer på farten.

Et 12.000 tons tungt broelement, bygget på land, skal flyttes 50 m over kajvæggen og læsses på en flydende kæmpepram, der herefter skal fragte elementet til den nye Storstrømsbro uden for store bevægelser. Sådan lød moniteringsopgaven, vi fik af vores kunde SBJV – et firma baseret i Italien fra Itinera S.p.A.

Hvordan moniterer man 12.000 tons i bevægelse?

Opgaven blev løst med sikkerhed og tryghed i fokus. Den primære opgave var, at vores målinger skulle forsikre vores kunde om, at alt var under kontrol og give løft- og tungtransportfimaet, Fagioli, et godt overblik over forholdene i alle stadier af flytningen.

Vi opsatte et system, der overvågede den forstærkede bundplade, mens soklen bevægede sig hen over bundpladen, havnens kajvæg og selve soklen, mens den var i bevægelse. Der blev installeret adskille punkter på den forstærkede bundplade, for at overvåge dens adfærd og hældning, mens soklen rullede hen over den, på dens vej til prammen.

ny Storstrømsbro

Kajvæggen overvågede vi for at verificere, at der ikke skete uønskede bevægelser på grund af de høje belastninger. Ligeledes installerede vi adskillige overvågningspunkter på selve soklen, for at overvåge dens fremrykning og for at sikre, at den bibeholdt en vandret position under transporten.

En interessant proces, hvor professionel monitering var én ud af mange nødvendige kompetencer, der skulle til, for at flytningen af fundamentet kunne udføres trygt og kontrolleret med et minimum af bevægelse.

Vi håber, at vi også i fremtiden kan hjælpe SBJV på det unikke og fantastiske store projekt.

Den nye Storstrømsbro bliver ca. 4 km lang, og bliver derved Danmarks 3. længste bro.