Hvordan bygge- og anlægsprojekter har gavn af monitorering

Hvordan bygge- og anlægsprojekter har gavn af monitorering

Overblikket over informationerne relateret til monitering og geoteknik kan være afgørende. Det kan nemlig have store konsekvenser, hvis dit projekt bliver ramt af eller skaber uønskede vibrationer, sætninger og deformationer.
Gavn af Monitorering

Manglende overvågning er mangel på kontrol

Selvom monitorering efterhånden bliver brugt hyppigere og oftere er påkrævet i forbindelse med opførelse af bygninger og anlæg, er der stadig bygherrer, som ikke er opdateret på vigtigheden af dokumentation og overvågning, når det gælder anlæg af en given konstruktion.

Der kan være flere situationer, som kan være udslagsgivende. Eksempelvis boring med tonstunge maskiner, hvor det er vigtigt at kunne overvåge selve konstruktionen og de omkringliggende bygninger. Tingene kan ofte gå stærkt, og derfor er det nødvendigt at kunne træffe rigtige beslutninger og gribe ind, når det er nødvendigt.

Monitorering kan gøre forskellen

Hovedformålet med geoteknisk overvågning er at bestemme ændringer i geometri, position eller orientering. Ved at bruge forskellige sensorer fra områderne geodæsi og geoteknik kan overvågningssystemerne anvendes fleksibelt og ekstremt effektivt. I stedet for manuelle målinger er fokus her på fuldautomatiske og kontinuerlige målinger med en høj samplingsrate, der også registrerer kortsigtede påvirkninger og hændelser.

Både overvågning, inspektioner, visualisering og rådgivning kan være værd at overveje i forbindelse med opførelse af bygninger og anlæg, da man dermed er bedre klædt på og ville kunne gribe ind med det samme, hvis der skulle opstå sætninger, svingninger eller deformationer.

Innovation på dagsordenen

Det er altid svært at forudsige, hvilken retning ens projekt vil gå. Men sikkerheden i at skabe den rette plan, samt kunne identificere mulige problemer tidligt i processen, har aldrig været vigtigere. Det opnås ved at have synlighed fra ende til anden, så du altid er på toppen af dit arbejde i opførslen af konkrete byggerier og anlæg og kan kortlægge din indsats samt reagere ud fra valide data.

Digital innovation

Digital innovation, der sikrer de nødvendige informationer og visualiseringer i gennemtestede systemer kan være nøglen for mange bygherrer og bidrage til løsninger, som kan sikre en gnidningsfri proces og et solidt resultat. På den måde kan der blive skabt vished om, at alt er under kontrol.

Hvordan ser din moniteringsplan ud?